Zoho

Print

LABOUR LAW

Regardless of the activity you are engaged in, regardless of objectives you try to achieve, it is hardly possible that you will be able to turn your business intentions into reality without a reliable team of employees. We realize that the needs of our business clients are interrelated with resolving various work-related issues, so we provide a wide range of services in the field of labour law. We aim at knowing every client, its business and branch of economy so that we are able to enable our clients to make proper decisions which would guarantee productivity and efficiency of their business. We can provide counselling when hiring and firing employees or draft employment agreements as well as draft work procedures, policies and collective bargaining, we advise on matters related to posting of employees or agency workers, represent in labour disputes, advise on matters of redundancy, and help resolve problems arising out of establishing or restructuring companies.

  • Employment agreements. An employment agreement is the foundation of employment relationships, therefore the content of employment agreements you choose appropriate definition of rights and duties is especially important. Such definition may prevent from future implications or, on the contrary, become a large concern. We represent our clients throughout every stage of drafting, performance and termination of employment agreements. We draft both individual and collective bargaining agreements, we advise on including specific and tailored terms and conditions as well as on determining working hours and salaries.
  • Drafting local legal acts. As the legal regulation of employment relationships is becoming more modern, more freedom is granted to mutual agreements between employers and employees, where matters related to employment relationships are discussed. Very often the provisions of legal acts and conclusion of the employment agreement alone do not suffice to resolve all possible issues. Internal legal acts such as policies of employment relationships, rules on work procedures, descriptions of working conditions and job descriptions are given a more significant role. The stipulation of duties and rights which are well thought through in these and other local legal acts helps to avoid serious misunderstandings in the future as well as guarantee continuous high-quality work, therefore we can offer our clients the services of drafting, reviewing, altering, revoking all internal legal acts and counselling on related matters.
  • Due diligence. We will review your business model in terms of all aspects of labour law and we will evaluate any negative effects on business development and continuity. We will help to eliminate all potential risks and we will advise on using potential opportunities so that the welfare of your interests is ensured. Juridicon's lawyers have extensive experience in conducting such due diligence and they are able to provide high-quality and comprehensive counselling over all aspects related to optimisation of employment relationships as well as resolve labour law issues in cases of mergers and acquisitions.
  • Representation in individual and collective labour disputes. Our goal is to ensure that you avoid any labour disputes and, provided they have arisen, you win them. We represent our clients in all relationships with trade unions and other representatives of employees, we defend their interests in courts of all instances and in other institutions where disputes are settled.  We also provide mediation services to guarantee the balance of interests.
  • Posting of employees. Irrespective of whether you are going to establish a new company, expand your business or simply carry out your activities in the country, it is likely that sooner or later you will encounter matters related to posting of employees or agency workers. Travels and business trips have been the necessity and mundanity of international business for a long time, therefore the knowledge of the legal regulation in terms of the posting of employees is also significant in ensuring the adherence to legal acts and performance of obligations. At the clients' request, we draft agreements and documentation of a business trip in several languages. We help resolve tax-related issues in cooperation with tax specialists.
  • Agency workers. The specifics of business often requires to hire employees of certain qualifications and experience, that is why companies are looking for them in foreign countries. Our clients often need to look for employees in other EU member states or other countries, therefore we are experienced and we are able to provide qualified legal aid when looking for employees and hiring them as well as when handling other issues, for instance, relocation or migration of employees' families.

Labour law is a dynamic area of law, therefore it is very important to follow all news and realities of legal regulations so that employees' rights are not violated and employers' interests are properly defended. If a company has commercial goals, such side activity may be a distraction, be time and cost consuming, therefore we can do this work for you we will review already concluded employment agreements, we will evaluate them and offer our proposals with respect to their application if the needs change. The specifics of work, its nature and variety of sectors often mean that it is necessary to conclude additional agreements on non-competitiveness, commitment not to entice clients or confidentiality alongside with the employment agreement. We advise our clients on the conclusion of such agreements, determination of compensations, their payments and termination or violations thereof. 

Darbo sutartys

Darbo sutartis - tai darbo santykių pagrindas, todėl Jūsų pasirinktas darbo sutarčių turinys – tinkamas teisių ir pareigų apibrėžimas – itin svarbus. Jis gali padėti išvengti didelių implikacijų ateityje arba, priešingai, sukelti daug rūpesčių. Savo klientus atstovaujame visuose darbo sutarčių rengimo, vykdymo ir nutraukimo etapuose. Rengiame tiek individualias, tiek kolektyvines darbo sutartis, patariame dėl specifinių ir individualių sąlygų įtraukimo, darbo laiko ir darbo užmokesčio struktūros nustatymo.

Vietiniai norminiai aktai

Modernėjant darbo santykių teisiniam reguliavimui vis daugiau laisvės suteikiama darbdavių ir darbuotojų tarpusavio susitarimams, kuriuose apsprendžiami su darbo santykiais susiję klausimai. Labai dažnai nebepakanka vien tik teisės aktų nuostatų ir darbo sutarties sudarymo, kad būtų išspręsti visi galimi klausimai. Vis didesnę reikšmę įgyja įmonių vietiniai norminiai aktai, tokie kaip darbo santykių politikos, darbo tvarkos taisyklės, darbo sąlygų aprašymai, pareiginiai nuostatai. Šiuose ir kituose lokaliniuose teisės aktuose nustatant gerai apgalvotas pareigas bei teises ateityje galima išvengti didelių nesusipratimų ir garantuoti nenutrūkstamą kokybišką darbą, todėl savo klientams galime pasiūlyti visų vidaus teisės aktų rengimą, peržiūrą, keitimą, naikinimą ir kitas konsultacijas su tuo susijusiais klausimais.

Atkreiptinas dėmesys, kad vietinių norminių teisės aktų nuostatos negali pabloginti darbuotojų padėties, palyginti su ta, kurią nustato Darbo kodeksas kodeksas ir įstatymai, išskyrus šių teisės aktų nustatytas išimtis. Todėl, rengiant vietinius norminius teisės aktus, būtina specialisto pagalba.

Užsieniečių įdarbinimas

Verslo specifika taip pat neretai lemia poreikį samdyti tam tikros kvalifikacijos bei patirties darbuotojus, todėl jų vis dažniau tenka ieškoti užsienio šalyse. Mūsų klientai ne retai susiduria su būtinybe ieškoti darbuotojų kitose ES valstybėse ar trečiosiose šalyse, todėl turime patirties ir galime suteikti kvalifikuotą teisinę pagalbą tiek ieškant darbuotojų, tiek juos įdarbinant, tiek tvarkant kitus formalumus, pavyzdžiui, sprendžiant darbuotojų šeimos persikėlimo ar migracijos klausimus. 

Komandiravimas

Nepriklausomai nuo to ar steigsite naują įmonę, plėsite verslą, ar tiesiog vykdysite veiklą šalies ribose, tikėtina, jog anksčiau ar vėliau susidursite ir su darbuotojų komandiravimo ar nuomos klausimais. Kelionės ir komandiruotės jau seniai tapo tarptautinio verslo būtinybe ir kasdienybe, todėl komandiravimo teisinio reguliavimo išmanymas ne mažiau reikšmingas, siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi ir prievolių vykdymą. Klientams pageidaujant, keliomis kalbomis rengiame sutartis ir visą komandiruotės dokumentaciją, dirbdami su mokesčių specialistai padedame išspręsti ir mokestines problemas.

Atstovavimas individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose

Mūsų darbo tikslas – užtikrinti, kad išvengtumėte bet kokių darbo ginčų, o tokiems kilus – juos laimėtumėte. Atstovaujame savo klientus visuose santykiuose su profesinėmis sąjungomis ir kitais darbuotojų atstovais, giname jų interesus visų instancijų teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose. Taip pat teikiame mediacijos paslaugas, siekdami garantuoti interesų pusiausvyros išsaugojimą.