Zoho

Print

ESTABLISHMENT OF COMPANIES IN LITHUANIA

The establishment of a new company if one of the easiest ways to launch business in Lithuania. Taking into consideration individual needs and investment capital, it is possible to choose from several forms of the companies, however, the most popular form, like in the rest of the world, remains limited liability legal entities – public limited liability companies. This business model means that the asset of companies and shareholders is separate, therefore they do not assume any responsibility for each other's duties, and they risk only by assets they invest which the risk is shared in a form of shares in proportion to the invested portion.

Besides the aforementioned forms of companies, there are possibilities to establish other public or private, limited or unlimited liability legal entities in Lithuania, thus, each investor is free to choose the most acceptable alternative. Irrespective of the ideas you have or objectives you try to achieve we can help you accomplish that in a faster and more effective way. We will not only help you establish a company of any type, but we will also evaluate the perspectives of a respective activity or opportunities for development. We will assist in choosing the business organisation structure which can be adjusted for the purpose of asset management in a flexible manner.

The selection of a legal form of a company may be determined by other factors, for example, tax duties and regulation of employment relationships. Therefore we always take account of the factual circumstances of the situation and consider which legal form of a company will be the least risky and the most prospective. When establishing companies of different legal forms it is necessary to take account of specific formal requirements. So, if you contact us, we will do our best to ensure that the implementation of the designed project does not encounter any obstacles, and the start of your business becomes a true pleasure.

We will provide you not only with counselling you need, but we will also prepare all documents for the establishment of the company, help to find the address of the registered office, obtain a permit for its registration, provide services in selecting the company's name and reservation, will open accounts at the bank on behalf of the companies, represent the founders' interests at the notaries, in the Register of Legal Entities and other institutions as well as take all other actions necessary to establish a company. If you intend to expand your activities in a specific sector such as pharmaceutical, health care, passenger transportation services, financial activities, etc., we will help you obtain all necessary permits and licenses for carrying out your activities and we will represent your interests in all public authorities and institutions.

Regardless of a form of the company you want to establish, will can always use our experience to achieve your objectives. We can help to establish:

 • Private limited liability company
 • Public limited liability company
 • Branches
 • Representative office
 • Small partnership
 • Sole proprietorship
 • Public enterprise
 • Association
 • Charity and sponsorship fund
 • Agricultural holding
 • We can also help you to conclude the joint activity/partnership agreement.
 • We can also provide you with the corporate governance services. For more information, see corporate governance

Naujos įmonės steigimas

Naujos įmonės steigimas vienas paprasčiausių būdų pradėti savo verslą Lietuvoje. Pagal individualius poreikius parengiame steigimo dokumentus, atstovaujame registruojant įmonę Juridinių asmenų registre ir kitose institucijose.

Užpildyti anketą

Padėsime Jums įsteigti:

 • Uždarąją akcinę bendrovę
 • Akcinę bendrovę
 • Filialą
 • Atstovybę
 • Mažąją bendriją
 • Individualią įmonę
 • Viešąją įmonę
 • Asociaciją
 • Labdaros ir paramos fondą
 • Žemės ūkio bendrovę
 • Taip pat galime padėti sudaryti jungtinės veiklos / partnerystės sutartį

Teisinės formos pasirinkimas

Priklausomai nuo individualių poreikių bei investicinio kapitalo, pasirinkti galima iš keleto įmonių formų, tačiau, kaip ir visame pasaulyje populiariausi išlieka ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – akcinės bendrovės. Šiai verslo formai būdinga tai, kad bendrovių ir akcininkų turtas yra atskiras, todėl jie neatsako už vienas kito prievoles, o rizikuoja tik investuotu turtu, kuris akcijų pavidalų padalijamas tarp jų proporcingai investuotai daliai.

Be šių įmonių formų Lietuvoje sudarytos galimybės steigti ir įvairius kitus viešus ar privačius, ribotos ar neribos civilinės atsakomybės juridinius asmenis, taigi kiekvienas investuotojas turi gana plačią laisvę pasirinkti jam priimtiniausią variantą. Kad ir kokių idėjų turėtumėte ar tikslų siektumėte, mes galime Jums padėti juos įgyvendinti kur kas greičiau bei efektyviau. Ne tik padėsime įsteigti bet kokios rūšies įmonę, bet ir įvertinsime atitinkamos veiklos perspektyvas ar plėtros galimybes. Kartu padėsime pasirinkti tokią verslo organizavimo struktūrą, kurią lanksčiai galėsite pritaikyti turto valdymo tikslais.

Įmonės teisinės formos pasirinkimą gali nulemti ir kiti aspektai, pavyzdžiui – mokestinės prievolės, darbo santykių reglamentavimas. Dėl to, visada atsižvelgiame į situacijos faktines aplinkybes ir įvertiname, kuri įmonės teisinė forma suteiks daugiausiai galimybių ir sukels mažiausiai rizikų. Steigiant skirtingų teisinių formų įmones, būtina atsižvelgti ir į specifinius formalius reikalavimus. Todėl, jei kreipsitės į mus, pasistengsime užtikrinti, kad numatyto projekto įgyvendinimui nekiltų jokių trukdžių, o verslo pradžia Jums taptų tikru malonumu.

Teisinės paslaugos, susijusios su įmonės įregistravimu

Jums suteiksime ne tik būtinas konsultacijas, bet ir parengsime visus įmonės steigimo dokumentus, padėsime rasti buveinės adresą, gausime sutikimą jo registracijai, suteiksime įmonės pavadinimo parinkimo ir rezervavimo paslaugas, įmonių vardu atidarysime sąskaitas banke, atstovausime steigėjų interesus notarų biuruose, Juridinių asmenų registre bei kitose institucijose ir atliksime visus kitus veiksmus, reikalingus steigiant įmonę. 

Pagalba gaunant leidimus ir licenzijas

Jei ketinate plėtoti veiklą specifiniame sektoriuje tokiame kaip farmacija, sveikatos priežiūros, keleivių vežimo paslaugos, finansinė veikla ir pan., padėsime gauti visus reikalingus leidimus ir licencijas veiklos vykdymui bei atstovausime Jūsų interesus visose valstybės įstaigose ir institucijose.

Registravimas PVM mokėtoju

Jums pageidaujant, įregistruosime Jusų įmonę PVM mokėtoju.