Zoho

Print

Greitas būdas įvertinti asmens duomenų apsaugos būklę

2016 m. gegužės mėn.  24 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, nustatantis reikalavimus bei sugriežtinantis įmonių bei organizacijų atsakomybę dėl asmens duomenų apsaugos. Šis Reglamentas taps privalomas visiems asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams nuo 2018 m. gegužės 25 d. Įsigaliojus reglamentui, priežiūros institucija galės apsiriboti įspėjimu, tačiau galės skirti baudą iki 20 milijonų EUR ar 4 % proc. visos įmonės apyvartos, skaičiuojamos pasauliniu mastu. Atsakykite į klausimus ir mes preliminariai įvertinsime asmens duomenų apsaugos būklę Jūsų įmonėje