Print

Priminimas informuoti VMI apie pajamų ir įsigyto turto, gautų paskolų įsigijimo šaltinius

2016-01-19 17:15
Tax news

Primename,  kad pagal 2015 m. birželio 25 d. LR mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įstatymą mokesčių mokėtojai iki 2016 m. birželio 30 d. turi informuoti VMI apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, išskyrus atvejus, kai šie šaltiniai teisės aktų nustatyta tvarka jau buvo deklaruoti paties mokesčių mokėtojo ar trečiųjų asmenų. Jeigu mokesčių mokėtojas iki 2016 m. birželio 30 d. tokios informacijos VMI  nepateiks, VMI į vėliau pateiktą informaciją neatsižvelgs ir jos nevertins.

2015 m. gruodžio 17 d. VMI prie FM viršininkas įsakymu Nr. VA-114 patvirtino susijusią pranešimo formą PRC911 ir jos užpildymo, pateikimo ir tikslinimo taisykles. Atkreipiame dėmesį, kad 2016-01-19 d. minėta forma buvo pakeista.

Dėl mokesčių konsultacijos ar pagalbos pateikti reikiamą informaciją, prašome kreiptis į advokatę Ingridą Steponavičienę bendruoju Klientų aptarnavimo el. paštu aptarnavimas@juridicon.lt arba pateikdami savo užklausą Juridicon Klientų aptarnavimo sistemoje.