Print

Justinas Usonis, PHD

Bendradarbiaujantis advokatas, darbo teisės ekspertas
Telefonas 
+370 5 2691101
Faksas 
+370 5 2691010
El. paštas 
aptarnavimas@juridicon.lt
Įžanga 

Teisininko karjerą pradėjęs dar 1998 m. dr. Justinas Usonis turi ilgametę patirtį teikiant teisines konsultacijas, rengiant sutartis, atliekant teisinius tyrimus, atstovaujant klientus teisme darbo, civilinėse bei administracinėse bylose. 2014-2015 m. dr. Justinas Usonis buvo naujojo socialinio modelio sukūrimo darbo grupės narys (www.socmodelis.lt).

Pagrindinė advokato veiklos sritis: darbo teisė bei darbo ginčai. Savo žinias šioje srityje dr. Justinas Usonis yra gilinęs įvairių mokslinių stažuočių metu (Kingston universitete Londone, Katalikiškojo Leuven universiteto Darbo teisės institute ir Socialinės teisės institute Belgijoje). 2005 m. apgynęs disertaciją „Darbo teisinių santykių reglamentavimo ypatumai kelių transporte“ advokatas įgijo socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį.

Advokatas taip pat aktyviai dalyvauja ir mokslinėje veikloje. Dr. Justinas Usonis yra parašęs ne vieną publikaciją savo veiklos srities tematika – Taikytinos teisės pasirinkimo darbo teisiniuose santykiuose galimybės pagal „Roma I“ reglamentą, Darbo nuoma ir jos teisinio reguliavimo perspektyvos Lietuvoje, Mobiliųjų kelių transporto darbuotojų darbo pobūdžio probleminiai aspektai. Akademinė veikla (lektorius, docentas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėjas Mykolo Romerio universitete, šiuo metu docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas Vilniaus universiteto Teisės fakultete) leidžia atsiskleisti advokato koordinavimo, organizavimo bei derybiniams įgūdžiams.

Dr. Justinas Usonis yra dalyvavęs ne vienoje Europos Komisijos atliktoje studijoje (dėl dirbančio jaunimo apsaugos, dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų ir kitose) jis taip pat yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“ dalyvis. Advokatas vadovauja Socialinės politikos institutui, yra Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos (LPK) darbo santykių komiteto narys, Lietuvos teisininkų draugijos, Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo, Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugijos bei ES patariamojo komiteto dėl laisvo asmenų judėjimo narys.

Išsilavinimas 
2001 -2005 Doktorantūros studijos Mykolo Riomerio universitete, apginta disertacija „Darbo teisinių santykių reglamentavimo ypatumai kelių transporte“
Publikacijos 

Usonis, J., Martinėlytė, A. Taikytinos teisės pasirinkimo darbo teisiniuose santykiuose galimybės pagal „Roma I“ reglamentą //  Jurisprudencija. 2014, 21(3), p. 645–666.

Usonis, J., Filimonenkova, A. Naujo individualių darbo ginčų sprendimo modelio veikimo ypatumai // Jurisprudencija. 2013, 20(4), p. 1391-1408.

Usonis J., Bitinas A. „Flexicurity“ teisinis reguliavimas. Vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. 359 p.

Usonis, J. Darbo teisės problemų evoliucija Lietuvoje po 1990 m. // Jurisprudencija. 2012, Nr. 19(3), p. 1131-1148.

Usonis J., Bagdanskis T. Problems of qualifying an employment relationship and undeclared work in Lithuania (Darbo santykių kvalifikavimo ir nelegalaus darbo nustatymo problemos Lietuvoje) // Jurisprudencija. 2011, Nr. 18(3), p. 1101-1122.

Usonis J., Bagdanskis T. Dispozityvumo įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje // Socialinių mokslų studijos. 2011, Nr. 3(2), p. 575-593.

Usonis J., Bagdanskis T. Problems of introduction of flexibility into Lithuanian labour law // Jurisprudencija. 2011, Nr. 18(2), p. 595-612.

Narystė 
Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos (LPK) darbo santykių komitetas
Lietuvos teisininkų draugija
Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismas
Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugija
ES patariamasis komitetas dėl laisvo asmenų judėjimo
Paskaitos 
Pranešimas „Socialinio dialogo įtaka siekiant Lietuvos socialinės pažangos“ konferencijoje „Socialinis dialogas: progresas ir problemos. Lietuvos Respublikos trišalei tarybai 20 metų“. 2015-05-15, Vilnius.
Dalyvavimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekte „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“ (paraiškos kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-08-001), teikiant paslaugą „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas“.
Dalyvavimas EUROFOUND projekte „Sustainable work throughout the life course communities of practice“. 2014-11-07 Leuven, 2014-05-22 Dublin.
Pranešimas 2014-12-10 konferencijoje „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis”.
Pranešimas 2014-05-05 konferencijoje „Kokio Darbo kodekso reikia Lietuvai XXI amžiuje”.
Kalbos 
lietuvių (gimtoji)
anglų k., laisvai
rusų k., laisvai
Teisinė praktika nuo: 
1998
Verslo sektoriai