Print

Naujienos

2015-09-09 10:15

Juridicon advokatai atstovavo klientui Rusijos bendrovei „Platforma-Finance“ įsigyjant 39,7 mln. eurų nominalios vertės reikalavimus iš likviduojamo Ūkio banko. Bankrutavęs ir šiuo metu likviduojamas Ūkio bankas 54,8 mln. eurų nominalios vertės įmonių Rusijoje ir Lietuvoje paskolų portfelį už neskelbiamą sumą pardavė Rusijos bendrovei „Platfroma-Finance“. Ūkio banko kreditorių komitetas nustatė 5 mln. eurų minimalią kainą, o „Platfroma-Finance“ pasiūlė gerokai daugiau, tačiau kaina neatskleidžiama dėl konfidencialumo, kurio prašė pirkėjas, pranešė Ūkio banko bankroto administratorius. „Platfroma-Finance“ įsigijo 39,7 mln. eurų nominalios vertės reikalavimus Rusijos įmonei „Russkij karavaj“, kuri Maskvos centre valdo 21,5 tūkst. kv. metrų ploto komercinį pastatą, bei 15,1 mln. eurų vertės reikalavimą į Lietuvos bendrovę „Turto valdymo strategija“, kuriai priklauso 99,04 proc. „Russkij karavaj“ akcijų. Abiem pastarosioms įmonėms iškeltos bankroto bylos.

2015-09-01 14:45

Uber taksi savo veiklą pradėjo 2009 m., o 2015 m. gegužę jos paslaugos buvo prieinamos 300 miestų 58 pasaulio šalyse. 2015 m. sausį vien Jungtinėse Amerikos Valstijose veikė daugiau nei 150 tūkst. vairuotojų. Pranešama, kad artimiausiu metu Uber taksi paslaugos bus teikiamos ir Lietuvoje. Nors Uber taksi neabejotinai yra naujo sėkmingo verslo pavyzdys, tačiau ne vienoje šalyje jau spėjo sukelti diskusijas ar net teisminius ginčus, ypač dėl Uber vairuotojų statuso. Uber taksi keleiviai užsisako vežimo paslaugą naudodamiesi telefone įrašyta programėle (angl. app), o vairuotojai veikia pagal Licencines Sutartis (angl. Licence Agreements), keleivius perveždami savo, o ne Uber bendrovės automobiliais. Šiose sutartyse vairuotojai įvardijami „nepriklausomais tiekėjais“. Kai kurie analitikai tokią veiklos schemą laiko apgaule, kuri skirta sumažinti konkurenciją mažinant darbo sąnaudas bei išsilaisvinant nuo galimos atsakomybės už sužalojimus, patirtus dėl aplaidžių vairuotojų. Be to, tinkamai nustatyti konkretaus asmens, dalyvaujančio verslo vykdyme, statusą ypač svarbu mokesčių teisės aspektu, kadangi, atsižvelgiant į asmens statusą, gali skirtis ir mokestinės prievolės šiam asmeniui (mokesčių apskaičiavimo tvarka, dydis, mokesčių deklaracijos pildymo taisyklės ir pan.). Neabejotinai, asmens statuso nustatymas nacionalinės mokesčių teisės kontekste susijęs su darbo teisinių santykių reguliavimu.

2015-09-01 12:45

JAV 2 iš 10 darbuotojų yra neteisingai priskiriami prie nepriklausomų tiekėjų. Darbdavys tokiu atveju patiria 20% mažiau išlaidų – jam nereikia mokėti kompensacijų, socialinio draudimo, pajamų mokesčio, o JAV, kurioje Uber verslas ypač išplėtotas, biudžetas dėl to praranda 3,2 mlrd. USD pajamų mokesčio. Verslas, kuris išvengia darbo santykių, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse paprastai patiria mažiau išlaidų.

2015-08-19 12:15

Advokatų kontora Juridicon tapo tarptautinio teisininkų tinklo AEA, kurio biurai yra visame pasaulyje, nare. AEA apima visas 193 Jungtinių Tautų šalis, papildomai Taivanį, Kosovą ir Palestiną. „Juridicon nuo įsikūrimo pradžios teikia teisines, mokesčių ir įmonių valdymo paslaugas įvairiose pasaulio šalyse. Tačiau klientų tarptautinio verslo poreikiai yra dinamiški, jiems patenkinti nepakanka bendradarbiauti su Europoje veikiančiomis advokatų kontoromis, klientams reikia teisinių bei mokesčių paslaugų ir Kazachstane, ir Tadžikistane“, - teigia advokatų kontoros vadovaujantis partneris advokatas Laimonas Marcinkevičius.

2015-08-05 20:00
4-oji ES Kovos su pinigų plovimu direktyva (Direktyva 2015/849) buvo paskelbta Europos Sąjungos Oficialiame leidinyje 2015 metų birželio 5 dieną (OJ L141/73). Direktyva, kuri bus perkelta į 28 ES valstybių narių teisinę sistemą įgyvendinant teisės aktus, apima kiekvienos valstybės narės įsipareigojimus sukurti ir prižiūrėti viešą tikrųjų naudos gavėjų registrą. Direktyvos 30 ir 31 straipsniuose nurodytos įvairios nuostatos dėl verslo subjektų ir fondų.
2015-08-01 20:15
mokesčių planavimo naujienos ir su jais teikiamos teisinės mokesčių konsultacijos
2015-07-24 17:00
2015 m. gegužės 27 d. Europos Sąjunga (toliau – ES) ir Šveicarija pasirašė dvišalį susitarimą dėl automatinio keitimosi finansine informacija, kuris įpareigoja abi susitarimo šalis pradėti rinkti informaciją apie banko sąskaitas 2017 m. ir pradėti keitimąsi duomenimis 2018 m. Naujasis susitarimas visiškai atitinka skaidrumo stiprinimo reikalavimus, dėl kurių valstybės narės susitarė pernai. Tai taip pat atitinka OECD Standartus dėl automatinio keitimosi informacija
2015-07-21 17:15
Asociacijos tikslas – skleisti ir keistis informacija apie tarptautinį mokesčių planavimą. Asociacija nagrinėja šiuos klausimus daugiausia žvelgiant iš mokesčių mokėtojo pozicijos, narystė šioje asociacijoje išimtinai skirta tik specialistams, veikiantiems mokesčių mokėtojų interesais. ITPA nariai tai atlieka trimis būdais – susitikimuose, leidiniuose ir internetu. Galima ieškoti konsultantų, pvz., teikiančių teisines paslaugas, internetu šioje svetainėje, pasirinkus Jus dominančią paslaugą ir jurisdikciją. Internetinė Paslaugų direktorijos versija yra atnaujinama kas mėnesį.
2015-07-15 09:30

Komisija pristatė Veiksmų planą, kuris iš esmės turėtų reformuoti pelno apmokestinimą Europos Sąjungoje. Veiksmų plane pateikiama keletas iniciatyvų dėl kovos su mokesčių vengimu, nenutrūkstamų pajamų užtikrinimo ir Bendrosios rinkos stiprinimo verslo prasme. Apibendrinant, šios priemonės stipriai pakeis pelno mokesčio aplinką Europos Sąjungoje, padarydamos ją teisingesnę, efektyvesnę ir labiau palankesnę augimui. Pagrindiniai veiksmai (angl. key actions) apima Bendrosios konsoliduotos mokesčių sistemos (CCCTB) atnaujinimą ir nustatymą gairių, kurios turėtų užtikrinti teisingą apmokestinimą valstybėje, kurioje pajamos buvo gautos. Komisija taip pat paskelbė pirmąjį bendrą Europos Sąjungos sąrašą, kuris išvardija 30 nebendradarbiaujančių ofšorinių jurisdikcijų ir pradeda teikti viešas konsultacijas vertindama, ar įmonės turėtų viešai atskleisti tam tikrą informaciją apie mokesčius.

2015-07-10 10:00

Juridicon teisininkai parengė teisės aktų pakeitimų apžvalgą (2015 m. II ketvirčio). Apžvalgą sudaro Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais atsisakyta prievolės tam tikriems subjektams teikti finansinių ataskaitų rinkinius mokesčių administratoriui; Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo pakeitimai, kuriais nustatoma priežiūros institucija - Lietuvos bankas arba Europos Centrinis Bankas; Finansų įstaigų įstatymo pakeitimais nustatoma, kad finansų įstaigų veiklą prižiūri Lietuvos bankas išskyrus ES reglamentu nustatytus atvejus; Centrinės kreditų unijos įstatymo pakeitimai dėl Centrinės kreditų unijos priežiūros; Bankų įstatymo dėl priežiūros institucijų, reikalavimų banko akcininkui ir vadovo rinkimui bei pakeitimai dėl banko paslapties; Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai dėl pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje; Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai, kuriais nustatoma administracinė atsakomybė už duomenų ir dokumentų Juridinių asmenų registrui tvarkos pažeidimą; Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais keičiamos nuostatos dėl sveikatos draudimo įsigaliojimo bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimo; Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo pakeitimai dėl papildomos informacijos įtraukimo į vekselio rekvizitus.

Pages